Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VLF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Vĩnh Long
 • Tên quốc tế
  Vinh Long Cereal And Food Import Export Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vinh Long Food
 • Trụ sở chính
  Số 38, Đường 2/9, phường 1,TX. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại
  84-(0)70-382.25.12
 • Fax
  84-(0)70-382.37.73
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Bán lẻ thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Ân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Lan Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cao Minh Lãm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Chí Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Hiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Khang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Như Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hồ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Ngọc Bình
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ