Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  Vietnam Livestock Corporation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VILICO
 • Trụ sở chính
  Số 519 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  02438626763
 • Fax
  02438623645
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lại Cao Lê
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Công Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quang Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hồng Anh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Công Chiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Nhân Đức
  Kế toán trưởng
 • Lê Nhân Đức
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ