Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
 • Tên quốc tế
  Van Lang Technology Development and Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VLA
 • Trụ sở chính
  Số 81, đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  9426554
 • Fax
  9424632
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Phần mềm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Thành Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Trung Chính
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoài Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Chí Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Viết Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Thị Thanh Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Tuấn Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Công Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Minh Đôn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Viết Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thị Xuân Hòa
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thị Xuân Hòa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ