Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (VKP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa
 • Tên quốc tế
  VIKY Plastic Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIKY PLASTIC Co.
 • Trụ sở chính
  101 Tân Hoá, P14, Q.6, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 969.23.94
 • Fax
  028 969.20.84
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Tứ Đệ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tiến
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Quách Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đức Trình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Tuyết Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tiến Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Hiền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoàng Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Việt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Minh Tiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ