Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  Vietnam Water and Environment Investment Corporation - JSC
 • Viết tắt
 • Trụ sở chính
  Số 5 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  2438281429
 • Fax
  2438284760
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Cương
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Bôn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Việt Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Khánh Linh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Sinh Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Đoàn Chung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đức Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Huy Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Vũ Tiến
  Kế toán trưởng
 • Vũ Thành Công
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ