Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Việt Ý
 • Tên quốc tế
  Vietnam - Itaty Steel JSC
 • Viết tắt
  VISCO
 • Trụ sở chính
  Khu Công Nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
 • Điện thoại
  +84-(0)321-394.24.27
 • Fax
  +84-(0)321-394.22.26
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hiroshi Kunimaru
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Satoshi Oda
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Duy Luân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Minoru Sakurai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Khôi Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Yoichi Hoshino
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Văn Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thúy Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Huy Thuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Yoichi Hoshino
  Tổng Giám đốc
 • Satoshi Sugino
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Satoshi Oda
  Phó Tổng Giám đốc
 • Yasuo Arata
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Tuyết Dung
  Kế toán trưởng
 • Satoshi Sugino
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ