Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Petroleum Transport Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VIPCO
 • Trụ sở chính
  Số 37 Phan Bội Châu - Phường Quang Trung - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0313 838 680
 • Fax
  0313 838 033
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Hùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Quang Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quang Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Đình Hiển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thị Thúy Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Đình Hiển
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Quang Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Ngọc Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thanh Hảo
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đình Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ