Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Vinatrans
 • Viết tắt
  Vinatrans
 • Trụ sở chính
  406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2839414919
 • Fax
  84839404770
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận chuyển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Duy Huynh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vũ Duy Hinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Ngọc Chiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Minh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thúy Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Duy Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Bình Nguyên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thanh Bình
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Minh Long
  Tổng Giám đốc
 • Lương Ngọc Bảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Tú Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Thị Mỹ Trang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ