Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS) (VIG: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)
 • Tên quốc tế
  Vietnam Industrial And Commercial Securities Corporation
 • Viết tắt
  VICS
 • Trụ sở chính
  Villa 3, 2 Bis nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 39.11.07.88
 • Fax
  028 39.11.07.89
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Biểu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tô Thành Vinh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Sanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phương Thúy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoa Huệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Thị Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Trinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Biểu
  Tổng Giám đốc
 • Tô Thành Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Giang Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Thị Thanh
  Giám đốc Tài chính
 • Vũ Huyền Trâm
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Biểu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ