Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
 • Tên quốc tế
  Vien Dong Investment Development Trading Corporation
 • Viết tắt
  VIDON CORP
 • Trụ sở chính
  806 Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  28.38428633
 • Fax
  28.3842588
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Giấy
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Quang Mẫn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hoàng Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Như Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Trần Quốc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Như Bách
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Quang Minh
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Thủy
  Kế toán trưởng
 • Phạm Như Bách
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ