Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
 • Tên quốc tế
  Vinh Hoan Corporation
 • Viết tắt
  Vinh Hoan Corp
 • Trụ sở chính
  Quốc lộ 30, Phường 11, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
 • Điện thoại
  067 891166
 • Fax
  067 891062
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Thị Lệ Khanh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Tuyết Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngô Vi Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Phú Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Đào
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Cẩm Vân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thái Ly
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngô Vi Tâm
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Đức Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Kim Đào
  Giám đốc Tài chính
 • Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Thái Ly
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ