Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP (VGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP
 • Tên quốc tế
  Vietnam National Construction Consultants Corporation - JSC
 • Viết tắt
  VNCC
 • Trụ sở chính
  243 Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37667 470
 • Fax
  024 37667 464
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thân Hồng Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Bình Trọng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đức Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lâm Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tố Trinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cung Lan Khanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Anh Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Vũ Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Đức Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Tố Trinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Huy Khanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Bình Trọng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lâm Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Thi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Đoan Trang
  Kế toán trưởng
 • Phạm Văn Lâm
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ