Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE
 • Tên quốc tế
  Vietnam Germany Steel Pipe Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VG PIPE
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại
  +84-(0)211-3887 863
 • Fax
  +84-(0)211-3888 562
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Minh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Đắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thể
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Vinh Tuyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nhi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Vi Anh Tú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Hiệu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Lộc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Quý Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Thể
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nhi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thúy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Nhi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ