Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip (VGR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cảng Xanh Vip
 • Tên quốc tế
  Vip GreenPort Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vip GreenPort
 • Trụ sở chính
  Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  0225 8830 333
 • Fax
  0225 8830 688
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Tiến
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Xuân Bạo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cáp Trọng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chang Cheng-Yung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thế Trung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Wu Kuang-Hui
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trương Lý Thế Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Cáp Trọng Cường
  Tổng Giám đốc
 • Đào Mạnh Đăng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Dương Kim Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Thị Thanh Thủy
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Thúy Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ