Công ty Cổ phần Cảng rau quả (VGP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng rau quả
 • Tên quốc tế
  The Vegetexco Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VEGEPORT J CO
 • Trụ sở chính
  Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)83-773.11.20/773.11.21
 • Fax
  028 873.33.42
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Võ Thành Danh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Ngọc Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Cẩm Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Quỳnh Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Ngọc Quỳnh
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Kim Sắt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Vĩnh Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đỗ Thanh Phương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Hải Yến
  Kế toán trưởng
 • Đoàn Duy Hiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ