Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel (VGL: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal - Vnsteel
  • Tên quốc tế
    Vingal - Vnsteel Industries Joint Stock Company
  • Viết tắt
    Vingal
  • Trụ sở chính
    số 4, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại
    (061)3836661
  • Fax
    (061)3836726
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Tài nguyên
  • Ngành
    Thép
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Nguyễn Đức Hiệp
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thế Anh Tuấn
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Tuyết Mai
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Minh Tính
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Duy Dũng
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Trần Tô Tử
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Công Thủy
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Nguyễn Minh Tính
    Tổng Giám đốc
  • Trương Văn Khanh
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo
    Phó Tổng Giám đốc
  • Đỗ Bảo Trọng
    Kế toán trưởng
  • Tạ Trung Hiếu
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ