Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến (VGG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần may Việt Tiến
 • Tên quốc tế
  Viet Tien garment joint stock corporation
 • Viết tắt
  VTEC
 • Trụ sở chính
  07 Lê Minh Xuân, Phường 7,Quận Tân Bình, TP HCM
 • Điện thoại
  028 864.08.00
 • Fax
  028 864.50.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đức Giang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Kiệt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Công
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thạch Thị Phong Huyền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Ngọc Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Ngọc Huy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Văn Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngọc Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Chương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Dụ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Kiệt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trâm Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ