Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht (VFR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht
 • Tên quốc tế
  Transport and Chartering Corporation
 • Viết tắt
  VIETFRACHT
 • Trụ sở chính
  74 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.22.89.15
 • Fax
  024 38.22.89.16
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Khúc Thị Quỳnh Lâm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đào Nguyên Đặng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Năng Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thị Bích Phương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lưu Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thanh Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Bình Phú
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thành Luyện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Thoại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Anh Tú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Luyện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Nguyên Đặng
  Kế toán trưởng
 • Đào Nguyên Đặng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ