Công ty Cổ phần Vinafco (VFC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vinafco
 • Tên quốc tế
  Vinafco Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  VINAFCO
 • Trụ sở chính
  838, Bạch Đằng. Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại
  37685775
 • Fax
  37684465
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Đình Huỳnh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Takashi Kajiwara
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kuniyasu Asahara
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Lưu Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hiệu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Thị Minh Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Lan Hương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Minh Thuần
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Thị Minh Phương
  Kế toán trưởng
 • Doãn Khánh Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ