Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO (VET: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO
 • Tên quốc tế
  NAVETCO National Veterinary Joint Stock Company
 • Viết tắt
  NAVETCO
 • Trụ sở chính
  Số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38225063
 • Fax
  028 38225060
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quang Thái
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Lan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hiếu Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trầm Tuấn Khanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tống Thị Ngọc Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trần Thanh Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Võ Thanh Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Quang Thái
  Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Mạnh Lân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Cảnh Sơn
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Thị Kim Lan
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Hồng Hoa
  Đại diện công bố thông tin