Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco (VES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco
 • Tên quốc tế
  Meca Vneco Investment And Electricity Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  ME CA VNECO JSC
 • Trụ sở chính
  R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM
 • Điện thoại
  +84-(0)83-977.51.54
 • Fax
  +84-(0)83-977.51.55
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Dương Văn Hoài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Võ Thanh Vinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Quân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phạm Thanh Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mỹ Miền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Văn Hoài
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Nhạ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Thị Thanh Trúc
  Kế toán trưởng
 • Mai Thái Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ