Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEF: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam
 • Tên quốc tế
  VietNam Exhibition Fair Centre Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VEF
 • Trụ sở chính
  Số 148 Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3 8313208
 • Fax
  024 3 8313208
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Các hãng truyền thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lý Hoa Liên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Mai Hoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Hương Nội
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thăng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Ngoạn Hợp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Thị Hải Hà
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thảo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Hoa Liên
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngoạn Hợp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Hà
  Kế toán trưởng
 • Lý Hoa Liên
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ