Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả (VEE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả
 • Tên quốc tế
  Cam Pha Eletrical Equipment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VEE
 • Trụ sở chính
  Số 822, Km 6 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, Tp Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
 • Điện thoại
  033.3862038
 • Fax
  033.3863037
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Biên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Vương Hải Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Sơn Tùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nhung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Lài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Xuân Phong
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Thị Thúy Thanh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vương Hải Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Văn Phượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Thức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Trọng Hân
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Chí Thanh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ