Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9 (VE9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9
 • Tên quốc tế
  VNECO 9 Investment & Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VNECO 9
 • Trụ sở chính
  44 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
 • Điện thoại
  +84-(0)58-3.52.58.86
 • Fax
  +84-(0)58-3.52.23.94
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Chí Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dụy
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Thanh Nga
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Văn Nguyên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vương Thị Thanh Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Quyền
  Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Sanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Anh
  Kế toán trưởng
 • Trần Ngọc Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ