Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2 (VE2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2
 • Tên quốc tế
  VNECO2 Electricity Construction Joint – Stock Company
 • Viết tắt
  VNECO2
 • Trụ sở chính
  Số 13, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  383842195
 • Fax
  383840944
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đậu Thảo
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Đình Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mạnh Xuân Kỳ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Hoài
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Hải Yến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Thanh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mạnh Xuân Kỳ
  Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đình Khánh
  Kế toán trưởng
 • Lê Thị Thu Phượng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ