Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
 • Tên quốc tế
  Viet Dragon Securities Corporation
 • Viết tắt
  Rồng Việt
 • Trụ sở chính
  Tầng 1-2-3-4 Tòa nhà Viet Dragor, 141 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
 • Điện thoại
  028 62.99.20.06
 • Fax
  028 62.91.79.86
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Dịch vụ đầu tư
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Lệ Nguyên
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Miên Tuấn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hiếu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Mỹ Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kelly Yin Hon Wong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Long Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Oanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thúc Vinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Nhựt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Chí Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Thu Huyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Minh Hiền
  Giám đốc Tài chính
 • Lê Minh Hiền
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ