Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha
 • Tên quốc tế
  Vidipha Central Pharmaccutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Vidipha
 • Trụ sở chính
  184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3 8440 448 - 3 8440 106 - 3 8443 869
 • Fax
  028 3 8440 446
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Kiều Hữu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Hòa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Thế Bắc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Minh Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Toản
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phí Ngọc Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Hòa
  Tổng Giám đốc
 • Lê Bửu Trương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Thế Bắc
  Kế toán trưởng
 • Hoàng Thế Bắc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ