Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng (VDN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
 • Tên quốc tế
  DANANG TEXTILE AND GARMENT MANUFACTURING IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  VINATEX DANANG
 • Trụ sở chính
  25 Trần Quý Cáp, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.3823725/3827116
 • Fax
  2363823367
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Phú Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tịnh Tâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Hai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Hữu Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Đông
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Tấn Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Phương Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lương Chương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành An
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Hai
  Tổng Giám đốc
 • Đặng Trọng Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Văn Hữu Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đình Bích Hợp
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ