Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
 • Tên quốc tế
  LamDong Foodstuffs Joint Stock Company
 • Viết tắt
  LADOFOODS
 • Trụ sở chính
  31 Ngô Văn Sở, Phường 9, TP Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Điện thoại
  +84-(0)633-52.02.90
 • Fax
  +84-(0)633-82.52.91
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Rượu, đồ uống có cồn
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thành Trung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Văn Thắng
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Milan Novosad
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Doãn Thị Thu Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thu Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Việt Thắng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Anh Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thành Trung
  Tổng Giám đốc
 • Doãn Thị Thu Hương
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Cúc Hương
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Anh Tú
  Kế toán trưởng
 • Phạm Hữu Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ