Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
 • Tên quốc tế
  YenBinh Cement Joint Stock Company
 • Viết tắt
  YENBINH CEMENT.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tổ 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại
  (84-4) 0293.886.301
 • Fax
  (84-4) 0293.886.303
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Thế Loan
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lò Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hữu Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Nam
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Tiến Phụng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Lừng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Thạch
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mai Thế Loan
  Tổng Giám đốc
 • Lò Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thanh Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ