Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS
 • Tên quốc tế
  VCS Advanced Quartz Stone Joint stock Company
 • Viết tắt
  VCS STONE
 • Trụ sở chính
  Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  +84-(0)4-33.68.58.27
 • Fax
  +84-(0)4-33.68.66.52
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Xuân Năng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Trưởng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Diệu Thúy Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Thị Ngọc Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Xuân Mẫn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Lan Phương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quốc Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Anh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Công An
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Trí Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Nga
  Kế toán trưởng
 • Phạm Anh Tuấn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ