Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
 • Tên quốc tế
  Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINACAFÉ BH
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Điện thoại
  061. 3836 554 - 3834 470
 • Fax
  061. 3836 108
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Quang Vũ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Nam Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Công Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Yến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Toại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thiên Phú
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thành Luân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Công Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tân Kỷ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Tùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Quốc Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Thúy Hoa
  Kế toán trưởng
 • Lê Hùng Dũng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ