Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV (VCE: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV
 • Tên quốc tế
  Vinacomin - Construction Environment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  XLMT
 • Trụ sở chính
  Thôn 11, Xã Nhân Cơ, Huyện ĐăkR'lấp, Tỉnh Đắc Nông
 • Điện thoại
  0501 3649366
 • Fax
  0501 3649355
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Khai thác & Sản xuất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Việt Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Phúc
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kim Ngọc Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Phi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phú Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đinh Thị Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Mạnh Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Phi
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Pháp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quốc Sơn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Phi
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ