Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)
 • Tên quốc tế
  Bien Hoa Steel Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VICASA
 • Trụ sở chính
  Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-38.36.148
 • Fax
  +84-(0)61-38.36.505
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Cam
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hựu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đông Vững
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Bảo Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Duy Khải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Trọng Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Tiến
  Tổng Giám đốc
 • Vương Thanh Đường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đông Vững
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Hùng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ