Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex (VC5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex
 • Tên quốc tế
  Construction Joint Stock Company - Number 5
 • Viết tắt
  Vinaconex No 5 JSC
 • Trụ sở chính
  203 Trần Phú, Bỉm Sơn, Thanh Hóa
 • Điện thoại
  +84-(037)-382.48.76
 • Fax
  +84-(037)-382.42.11
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Ngô Hải An
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Thanh Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Kim Oanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Quang Huy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Qúy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Điệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Văn Thị Minh Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bạch Văn Nghĩa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Tiến Sỹ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Minh Toản
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Hải An
  Tổng Giám đốc
 • Trịnh Quang Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Đua
  Phó Tổng Giám đốc
 • Văn Thị Minh Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Văn Thị Minh Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ