Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng số 3
 • Tên quốc tế
  Construction Joint Stock Company No 3
 • Viết tắt
  Vinaconex 3
 • Trụ sở chính
  Số 249 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  437560333
 • Fax
  437560332
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Đức Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoài Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Đức Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Kiều Xuân Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Nam
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thu Hằng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Thanh Tùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Quỳnh Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Kiều Xuân Nam
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thu Hà
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Minh Huệ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Việt Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nam Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Tạ Thanh Huyền
  Giám đốc Tài chính
 • Phan Tạ Thanh Huyền
  Kế toán trưởng
 • Đào Thị Thúy Ngà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ