Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2
 • Tên quốc tế
  Viet Nam Construction Joint Stock Company NO2
 • Viết tắt
  VINACONEX NO2
 • Trụ sở chính
  Tầng 2 - 4 Toàn nhà D1 Dự án Khu đô thị mới Kim Văn- Kim Lũ (Golden Silk), Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 753.09.36
 • Fax
  024 836.10.12
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Việt Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Kiên Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trọng Huân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Gô Ganh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Trọng Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Thanh Huấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Kiên Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Long
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đăng Gô Ganh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Chính
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Bảo Hưng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Trọng Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Quang Việt
  Giám đốc Tài chính
 • Đỗ Quang Việt
  Kế toán trưởng
 • Đỗ Quang Việt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ