Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh
 • Tên quốc tế
  Vinh Plastic And Bags Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VBC
 • Trụ sở chính
  Khối 8, Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38-355.52.45
 • Fax
  +84-(0)38-385.60.07
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Bao bì & đóng gói
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Trí Nghĩa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Thọ
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phan Văn Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Nguyệt Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Sâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Xuân Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Thọ
  Tổng Giám đốc
 • Phan Trí Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Xuân Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Văn Toàn
  Kế toán trưởng
 • Trần Thị Hồng Thái
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ