Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần VT Vạn Xuân
 • Tên quốc tế
  Van Xuan VT Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VAN XUAN VT CORP
 • Trụ sở chính
  Xóm Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  5524 528/ 6403 518
 • Fax
  6403 560
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Như Canh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tuấn Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Tân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phó Đức Tùng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Văn Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tống Văn Kiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Tuấn Đức
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Trung Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Thị Thảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Như Canh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Thanh Nhàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Quang
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ