Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển
 • Tên quốc tế
  Van Dien Fused Magnesium Phosphate Fertilizer Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VADFCO
 • Trụ sở chính
  Đường Phan Trọng Tuệ- Xã Tam Điệp - Huyện Thanh Trì, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 3688 4489
 • Fax
  024 3688 4277
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hóa chất
 • Ngành
  Hóa chất đặc biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Khúc Ngọc Giảng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Thạch
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thu Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Sỹ Tiến
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Quốc Cương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Văn Hồng Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Chu Văn Thước
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Sen
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Sen
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ