Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vinaconex 21
 • Tên quốc tế
  Vinaconex 21 Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VINACONEX 21 JSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 3 – Tòa nhà Vinaconex 21 – Phố Ba La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại
  02463256588
 • Fax
  02463256588
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Việt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Huy Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Hiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Khánh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Mai
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Huy Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Vịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Đức Hạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Bá Hanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Trường Quân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Xuân Việt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ