Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPH: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25
 • Tên quốc tế
  No 25 Central Phamaceutical Joint Stock Company
 • Viết tắt
  UPHACE
 • Trụ sở chính
  448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  (84-8) 39 414 967 - 39 414 970
 • Fax
  (84-8) 39 414 975 - 39 414 550
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Chí Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trịnh Xuân Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Việt Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Vương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tống Trần Hiệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trịnh Thị Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Khái
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Quốc Việt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Việt Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hồng Nga
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Tân Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Kim Bửu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Hoài Nam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ