Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu
 • Tên quốc tế
  Vung Tau Urban And Parks Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VT.UPC
 • Trụ sở chính
  221 Võ Thị Sáu. Phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
 • Điện thoại
  064 3852 704
 • Fax
  064 3523 162
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Tài
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thanh Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Thị Thu Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Dung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Đức Trung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Thi
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Huy Hữu Hiệp
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Thị Huế
  Kế toán trưởng
 • Lê Huy Hữu Hiệp
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ