Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định (UMC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Công trình đô thị Nam Định
 • Tên quốc tế
  Nam Dinh Urban Construction Management Joint Stock Company
 • Viết tắt
  UCMC.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 89, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  0350 3849 402
 • Fax
  0350 3849 402
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Minh Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thái Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Hải Quỳnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Chí Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Việt Dũng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thu Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Trung Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thái Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Hải Quỳnh
  Kế toán trưởng
 • Trần Xuân Sánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ