Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO
 • Tên quốc tế
  IDICO Urban and House Development Joint Stock Company
 • Viết tắt
  IDICO-UDICO
 • Trụ sở chính
  Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-356.06.14
 • Fax
  +84-(0)61-356.06.10
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Thúy Hường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Đắc Mạnh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Văn CHính
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Quốc Chinh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Hiến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Đức Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hồng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Văn Phú
  Tổng Giám đốc
 • Lê Đắc Mạnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Cao Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Vượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ