Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng
 • Tên quốc tế
  Gypsum and Cement VICEM Joint Stock Company
 • Viết tắt
  GCJC
 • Trụ sở chính
  Số 24 Đường Hà Nội, Phú Nhuận,Thành phố Huế, Tỉnh ThừaThiên Huế
 • Điện thoại
  +84-(0)54-382.54.30
 • Fax
  +84-(0)54-382.54.22
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tuấn Anh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trí Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Tuấn Khôi
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thanh Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Đình Nhật Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hoàng Yến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hoàng Băng Châu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Nguyễn Huy Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thanh Bình
  Tổng Giám đốc
 • Lê Văn Vinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Trung
  Kế toán trưởng
 • Lê Văn Vinh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ