Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3
 • Tên quốc tế
  Central Pharmaceutical Joint Stock Company No.3
 • Viết tắt
  CTCP Dược Trung ương 3
 • Trụ sở chính
  115 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
 • Điện thoại
  0511.3830202
 • Fax
  0511.3822767
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thành Linh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thoại Nhân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Kim Huệ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hà Lan Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Trường Sinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Thắng
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thoại Nhân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Tam Khôi
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thoại Nhân
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thành Linh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ