Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
 • Tên quốc tế
  TraVinh Water Supply& Drainage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TRAWACO
 • Trụ sở chính
  Số 521B Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại
  0294 3840 215
 • Fax
  0294 3850 656
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trương Công Chiếm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Văn Nhàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hữu Ba
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Hoàng Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nghiêm Ngọc Tiên
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Khỏe
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Diệp Xuân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Thùy Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Quý
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Hoàng Diệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Thị Bích Thủy
  Kế toán trưởng
 • Phan Huynh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ