Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh
 • Tên quốc tế
  TRA VINH URBAN PROJECT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  TRAVINHPCO
 • Trụ sở chính
  Số 377 Phạm Ngũ Lão, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại
  (074) 3853596
 • Fax
  (074) 3854353
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ xử lý phế liệu phế thải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Tiết Khoa
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Hoàng Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Tấn Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trầm Thị Thùy Dung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Văn Trí
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Minh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Sơn Thị Huệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hữu Phước
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hoàng Minh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Tấn Lộc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hà Duyên
  Kế toán trưởng
 • Phạm Tiết Khoa
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ