Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng công ty Việt Thắng - CTCP
 • Tên quốc tế
  Viet Thang Corporation
 • Viết tắt
  VICOTEX
 • Trụ sở chính
  127 Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3896 9337 - 3896 0543
 • Fax
  028 3896 9319
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đức Khiêm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Diệu Chí Hảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Nguyên Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Thanh Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đào Thị Nội
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đức Khiêm
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Phú
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Nguyên Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Diệp Quốc Bình
  Kế toán trưởng
 • Phí Thị Hằng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ